Hunden ska vara frisk och fri från ohyra. Hunden ska ha vaccinationen DHPPI (parvo, kennelhosta) och vara försäkrade. Kopior på vaccinationsintyg och försäkring ska lämnas vid inskrivningen och därefter varje år.

Om hunden skadas eller förolyckas under vistelsen hos oss eller då hunden rastas är vi skyldiga att ersätta uppkomna kostnader och skador om det visar sig att skada vållats av bristfälligheter i lokalen, bristande tillsyn eller annan oaktsamhet från vår sida.

Ersättning utgår på det belopp som inte ersätts av försäkringsbolaget.

Vid olycksfall ska personalen på egen bedömning ta hunden till veterinären.

Vi har rätt att omedelbart säga upp avtalet om hunden visar aggressivitet eller om hunden biter personalen. Månadsavgiften återbetalas inte!

För mer information, se det skriftliga avtalet som upprättats vid inskrivning.

Länk till toppen